Používání tiskopisů není pro cestovní náhrady žádným předpisem upraveno. Přesto je vhodné tiskopisy k nařízení pracovní cesty a vyúčtování cestovních náhrad používat. Níže si můžete stáhnou tiskopisy k tuzemským pracovním cestám i k zahraničním pracovním cestám, případně si je po uložení na svůj PC můžete upravit pro svou potřebu.
Cestovní náhrady
Tuzemská pracovní cesta - tiskopis malý - zde otevřít
- zde otevřít
- zde otevřít
Tuzemská pracovní cesta - tiskopis velký - zde otevřít
- zde otevřít
Zahraniční pracovní cesta - tiskopis - zde otevřít
- zde otevřít
Komentář k tiskopisům - zde otevřít
Rozhodnutí o paušalizaci - vzor - zde otevřít
Vnitřní směrnice - vzor - zde otevřít

Vnitřní směrnice o náhradách za používání vlastního nářadí - vzor školství

- zde otevřít