Poskytování uvedených a dohodnutých činností na základě dohody o provedení práce sjednané podle § 75 zákoníku práce, a to na jednorázovou činnost anebo na činnost dlouhodobou. V jednodušších případech je možná i fakturace. Ceny viz lišta Ceník

Jednorázová spolupráce, tj. zejména odpovědi na dotazy, konzultace při řešení problémů může být provedena prostřednictvím e-mailu, při osobním jednání na dohodnutém místě, příp. jiným způsobem.

Dlouhodobá spolupráce, tj. odpovědi na dotazy, řešení problémů a konzultace podle potřeby, tvorba a úprava vnitřních předpisů a pod. může být provedena prostřednictvím e-mailu, při osobních jednáních na dohodnutém místě, telefonicky, příp. jiným způsobem.

Sjednání a realizace dohody o provedení práce bude provedeno tak, že zadavatel:  

  • doplní do vzoru dohody příslušné údaje, týkající se zadavatele a sjednávané práce (viz dále), zašle ji na e-mail: janousek@kajajan.cz

  • uvede dotaz anebo znění problému, při jehož řešení požaduje zadavatel konzultaci či jinou jednorázovou anebo dlouhodobou pomoc  

  • uvede požadovaný způsob realizace (e-mailem, osobní jednání, jiný způsob)

  • jednorázová dohoda zde ke stažení

  • dlouhodobá dohoda zde ke stažení

Řešitel úkolu doplní do dohody obdržené od zadavatele údaje týkající se řešitele, úhrady provedené služby, odešle e-mailem dohodu zadavateli a provede realizaci požadavku zadavatele (odpoví na dotaz a pod.).  

Zadavatel po přijetí realizace úkolu uhradí příslušnou částku řešiteli v hotovosti anebo převodem na účet uvedený v dohodě o provedení práce, příp. na faktuře.