Publikace pro rok 2021  
  Protože k 1.1.2021 došlo v oblasti cestovních náhrad prakticky pouze ke změnám sazeb vyhláškami MPSV a MF (viz lišta Předpisy) nebylo nutné psát a vydávat novou publikaci. Text publikace Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020 je tak, s výjimkou sazeb, zcela použitelný i pro rok 2021.  
  Dodatek pro rok 2021 - zde otevřít  
     
  Publikace pro rok 2020  
  Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020  
   
 

Publikace obsahuje komplexní pohled na problematiku pracovních cest (i některých aspektů služebních cest, na které mohou být vysláni výlučně osoby, na něž se vztahuje zákon o státní službě) a poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské sféře i v tzv. státní a příspěvkové sféře a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů, včetně řešení souvisejících situací, jako např. současné poskytnutí stravného a menu stravenek nebo stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě včetně daně silniční, tzv. práce z domu a práce vykonávaná doma, poskytování diet zahraničním expertům (nikoliv zaměstnancům), a to v právním stavu k 1.1.2020. Podrobně jsou komentovány povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště (z pohledu pracovních cest toho nejdůležitějšího místa) a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, stanovení podmínek konání pracovní cesty, prokazování a zjištění výše jednotlivých druhů cestovních náhrad, používání firemních i soukromých platebních karet, použití kurzů k přepočtům částek v různých měnách při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje, postup při jejím neposkytnutí, až po vypořádání nároku se zaměstnancem a zaúčtování příslušných účetních případů. Komentář není proveden po paragrafech, ale pro přehlednost ve věcném členění. V publikaci je uveden i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí vč. zdůvodnění navržených postupů. Součástí nového vydání publikace je rozšířený komentář a příklady u složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet k platbám v zahraničí, zjištění pravidelného pracoviště, určení místa nástupu a ukončení pracovní cesty včetně jejího průběhu, náhrad při výkonu práce doma, pracovních cest tzv. agenturních zaměstnanců, přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance, použití letadel v zahraničí apod. Uvedeny jsou i odkazy na příslušné judikáty a nová kapitola obsahující výčet nejčastějších chyb a omylů při poskytování cestovních náhrad. Publikace obsahuje příklady z praxe a také pomocná a vysvětlující grafická znázornění. Vypuštěny byly některé jednodušší příklady, čímž byl vytvořen prostor pro zařazení příkladů nových.

 
  Publikaci vydalo nakladatelství Anag, spol. s r. o., Olomouc v lednu 2020 (429 Kč), www.anag.cz

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb., účinná k 30.7.2020 nemá vliv na text publikace

 

 
  Publikace pro rok 2019  
 

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

 
   
 

Publikace obsahuje komplexní pohled na problematiku pracovních cest (i některých aspektů služebních cest, na které mohou být vysláni výlučně osoby, na něž se vztahuje zákon o státní službě)  a poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů, včetně řešení souvisejících situací (současné poskytnutí stravného a menu stravenek nebo stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě včetně daně silniční, práce z domu apod. a také diet, které se v některých případech poskytují výlučně zahraničním expertům), a to v právním stavu k 1.1.2019. Podrobně jsou komentovány povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště (z pohledu pracovních cest toho nejdůležitějšího místa), není-li sjednáno, a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, stanovení podmínek konání pracovní cesty, prokazování a zjištění výše jednotlivých druhů cestovních náhrad, používání firemních i soukromých platebních karet, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje, postup při jejím neposkytnutí, až po vypořádání nároku se zaměstnancem a zaúčtování příslušných účetních případů. Proti předchozí publikaci je rozšířen komentář u složitějších případů vč. použití kurzů k přepočtům měn, používání platebních karet k platbám v zahraničí, přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance, snižování stravného apod., zařazeny jsou i nové řešené příklady. Komentář je proveden ve věcném členění (nikoliv po paragrafech). V publikaci je uveden i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí (např. používání letadel v zahraničí) s uvedením zdůvodnění navržených postupů. Publikace obsahuje příklady z praxe a také pomocná a vysvětlující grafická znázornění.

 
     
  Publikaci vydalo nakladatelství Anag, spol. s r. o., Olomouc v lednu 2019 (419 Kč), www.anag.cz,  
     
  Publikace pro rok 2018  
 

Cestovní náhrady v 326 příkladech 2018

 
   
 

V publikaci je uveden komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob, jako jsou územní samosprávné celky celky, příspěvkové organizace, spolky, nadace apod. (vč. služebních cest) a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů, včetně řešení souvisejících situací, jako např. přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance, práce z domu a na dálku, současné poskytnutí stravného a menu stravenek i stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, používání soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě včetně daně silniční, ... , a to v právním stavu platném k 1.1.2018. Podrobně jsou komentovány povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě – od sjednání místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, stanovení podmínek konání pracovní cesty, prokazování a zjištění výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské a zahraniční stravné, používání firemních i soukromých platebních karet, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje, postup při jejím neposkytnutí, až po vypořádání nároku se zaměstnancem a zaúčtování příslušných účetních případů. Komentář je proveden ve věcném členění (nikoliv po paragrafech). V publikaci je nejen řešení podle platných právních předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí (např. používání letadel v zahraničí) s uvedením zdůvodnění příslušných postupů. Publikace obsahuje příklady z praxe a také pomocná a vysvětlující grafická znázornění, vzory tiskopisů cestovní příkaz, vzor vnitřní směrnice o cestovních náhradách a rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad.

 
     
  Publikaci vydalo nakladatelství Anag, spol. s r. o., Olomouc (cena 419 Kč), www.anag.cz,