Ing. Karel Janoušek

specialista

cestovní náhrady, daň silniční, používání vozidel a navazující oblasti

email:   janousek@kajajan.cz