Jednorázová spolupráce:  

  • odpovědi na dotazy formou e-mailu: 800 Kč za 1 dotaz (v ceně jsou zahrnuty případné doplňující dotazy v téže věci)

  • osobní jednání: 1 100 Kč za každou započatou hodinu + náhrady cestovních výdajů

  • školení zaměstnanců: samostatně sjednaná cena

 Dlouhodobá spolupráce při dohodě o provedení práce platné:  

  • po dobu 1 měsíce: 7 000 Kč

  • po dobu 3 až 5 měsíců: 6 000 Kč/měsíc

  • po dobu 6 a více měsíců: 5 000 Kč/měsíc

Při řešení specifických a složitějších případů a v případě osobního jednání s cestováním na delší vzdálenost, mohou být dohodnuty jiné ceny jednorázové i dlouhodobé spolupráce

Smluvní ujednání viz lišta Spolupráce